Alapszabály

Teazsúr Blog

Alapszabálya 

I.    Szervezet adatai:

 • A blog neve: Teazsúr – Vlogger Vigalom
 • A blog címe: www.teazsur.hu; teazsur.blog.hu
 • A szervezet nem végez gazdasági tevékenységet, pénzt nem kezel, adományokat nem fogad
 • A blog az animereview.freeblog.hu, az anime-critics.blog.hu, valamint az ejjelivakond.blog.hu oldalak összevonásával jött létre.

II. Szervezet tevékenységei:

 • 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A szervezet az alapszabályban megfogalmazott eljárás során új feladatokat, tevékenységeket rendelhet a bloghoz.

 III.      Tagság

Tagsági viszony keletkezése

 • A tagsági jogviszony keletkezhet a közgyűlés általi 2/3-os döntéssel, melyet az Elnökség legalább két tagjának vétója megakadályozhat,
 • Illetve tiszteletbeli tag esetében az elnökség 2/3-a is rendelkezhet a tagságról
 • A tagság nem kötött életkorhoz, nem lehet kizáró ok nemi, származás, nemi identitás, politikai-, vallási hovatartozás
 • A tagsági viszony kérvényezhető a teazsur@gmail.com email címen

Tag jogai

 • A tagnak joga van a blog munkájában részt venni, tanácskozási joggal az elnökség ülésein részt venni, írásban jelezni véleményét, amennyiben az elnökség erre kéri. A tiszteletbeli tagok kivételével joguk van az elnökségben tisztséget vállalni.
 • A tagnak joga van saját írásos vagy audiovizuális tartalmat megjeleníteni az oldal közös csatornáján. Egyéni csatornával azok a tagok rendelkeznek, akik számára a tagság 2/3-a erre engedélyt adott. Az elnökségi tagok soron kívül rendelkeznek saját csatornával.
 • A tagok kétharmada dönt a más blogokkal való egyesülésről, több blogra válásról, a feloszlatásról.

Tagsági viszony megszűnése

 • A tagsági viszony megszűnhet kizárással, melyet a tagság 2/3-a titkos szavazáson állapított meg,
 • A tag elhalálozásával, cselekvőképtelenné, korlátozottan cselekvőképessé nyilvánításával,
 • Letöltendő büntetése, pszichiátriai kényszergyógykezelése esetén,
 • Illetve rendkívüli kizárással, melyet az Elnökség 2/3-a állapít meg, amennyiben a tag bizonyíthatóan súlyos etikai vétséget követett el vagy a szervezetet rossz hírét keltette. Ebben az esetben fellebbezhető a kizárást követő 15 napon belül a teazsur@gmail.com címen, mely esetében a közgyűlés 2/3-a a büntetést megvétózhatja.

 IV.      Elnökség

 • Az Elnökséget a tagság a teazsur@gmail.com címre eljuttatott kéréssel, valamint az Elnökség egy tagjának kérésére hívja össze az Elnökség három tagja.
 • Az Elnökség három tagja rendelkezik jogosultsággal a blogfelület és a közös email cím felett.
 • Az Elnökség tagjai az adminisztrációs és karbantartási feladatokat szabadon osztják meg egymás között.
 • Az Elnökség kizárólagos joga olyan tartalmak közzététele, melyek az oldal megszűnésével, egyesülésével, feloszlásával, adminisztrációjával, karbantartásának, Alapszabályának módosításával kapcsolatosak.
 • A kérés benyújtását követően 15 napon belül kötelesek az ülést megtartani, az elnökségi tag akadályoztatását az ülés megtartását megelőzően jelezni köteles
 • Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van
 • Az Elnökségi ülés történhet élőben, skype, IRC vagy más, élőbeszédre vagy chat formájú beszélgetésre alkalmas program használatával.
 • Az Elnökség döntéseit, határozatait 2/3-os többséggel hozza.
 • Az Elnökség 3 tagját, amennyiben a tagság eléri a legalább 4 főt, a tagság választja évenként. Az Elnökség 3 tagja az a három tag lesz, akik a legtöbb szavazatot kapják, mindenkinek legalább a tagság felének támogatását élveznie kell. Amennyiben a tagság 3 fő vagy annál kevesebb, a tagok automatikusan alkotják az Elnökséget.
 • Az elnökségi tisztsége felfüggeszthető annak a tagnak, amelynek tisztségének felfüggesztését a tagság 2/3-a kérte. Az Elnökség feloszlatható a tagság négyötödének támogatásával. Ebben a két szavazásban az érintettek nem rendelkeznek szavazati joggal.

V.  Záró Rendelkezések

 • A Teazsúr blogon nem lelhető fel olyan tartalom, mely sérti mások nemzeti-, vallási-, politikai meggyőződését, származása, neme, nemi identitása alapján őt provokálna, gyűlöletre szítana.
 • A Teazsúr blog tartalma szabadon megosztható, a szerzői által létrehozott tartalmak viszont csak azok engedélyével szerkeszthetőek, használhatóak hivatkozási alapként.

Teazsúr, 2013.04.20.

Kvakond sk.

Alapító tag

L.Mole sk.

Alapító tag

Member sk.

Alapító tag